E-post: kontakt@micaelaannas.se

Författarcentrum väst: https://forfattarformedling.se/forfattare/micaela-annas/